דברי פתיחה

דברי פתיחה

בשנים האחרונות אנחנו עדים לשינויים טכנולוגיים כבירים שהשפעתם על חיינו כה מרחיקת לכת, שיש הרואים בהם מהפכה של ממש. ״המהפכה הדיגיטלית״, כפי ששינויים אלה מכונים לא פעם, מושווית בחשיבותה להמצאת הדפוס, בהיותה חובקת כל. הכנס הראשון של המרכז לאמנות דיגיטלית לאמנות חברה וטכנולוגיה, דן באופן ביקורתי באספקטים שונים של השפעת הטכנולוגיה על החברה, כשתפקידה של האמנות בהקשר זה הוא לזהות את הבעיות שנובעות משינויים אלה, להוות כלי ביקורת ואסטרטגיה להתמודדות עם השינויים הללו. הכנס עסק בשאלות של שקיפות ברשת ובהבטחה של הטכנולוגיה לחופש ולביטחון, בהשפעת הרשת על תהליכים פוליטיים ועל שוק העבודה. כמו כן עסק הכנס בהתנהלות של היחיד ברשת כמרחב חסר גוף, וביחסי הגומלין שבין טכנולוגיה ליעילות ולדחיינות.

אוצרת הכנס: נועה שובל

טקסט אודות הכנס ניתן למצוא באתר המרכז לאמנות דיגיטלית

אייל דנון, מנהל המרכז לאמנות דיגיטלית