מושב 2: מהר יותר – השפעת זמן אמת על תהליכים פוליטיים

ענת בן דוד – פרגמטיזם טכנולוגי וריבונות דיגיטלית: גבולות 1967 ברשת

הרצאה זו עוסקת ברשת כטכנולוגיה מעצבת גבול ומראה כיצד ידיעת והבניית גבולות ומרחבים ריבוניים מתבצעים ברשת, ומהם השחקנים, האובייקטים והפוליטיקות המעצבים מרחבים אלה. כמו כן תדגים כיצד במהלך העשור האחרון שיקולים של פרגמטיזם טכנולוגי הובילו לעיצוב מרחב-רשת פלסטיני ריבוני סביב גבולות 1967, שהתרחש במקביל ולעתים בהתעלם מהסכמי אוסלו והקיפאון בתהליך המדיני.

ליה נירגד – גבולות הגזרה

טל מסינג יואב ליפשיץ – פוליטיקה ללא זמן לזמן ללא פוליטיקה

עופרי רביב – על הפער בין נתונים לבין לדעת להשפיע

בניגוד לטענות של כמה נביאי זעם (דוגמת ויריליו), התרבות הדיגיטלית לא גרמה לזכרון תרבותי קצר, או לכך שלא יהיה לנו עבר ללמוד ממנו. להפך, המידע זמין כולו, ונשאר מתועד לאורך זמן. אבל, יש פער גדול בין מידע זמין לבין היכולת שלנו כאנשים להשתמש בו. בהרצאה מוצגות מספר דוגמאות של כלים של הסדנא לידע ציבורי, שמנסים להפוך מידע שקיים out there, תאורטית שקוף ופתוח, למידע שימושי באמת.