מושב 3: מפס הייצור לפס הרחב – השפעת הטכנולוגיה על שוק העבודה

מושב 3: מפס הייצור לפס הרחב – השפעת הטכנולוגיה על שוק העבודה

בעוד הרשת מוצגת בדרך כלל כפלטפורמה טכנולוגית לצמיחה כלכלית, נשמעים כיום יותר ויותר קולות הטוענים שטכנולוגיית הרשת איננה ניטרלית ולמעשה היא משרתת אידיאולוגיה ניאו-ליברלית קיצונית. ג'רון לנייר, בספרו Who Owns the Future? טוען שתעשיית האינטרנט היא זו שהביאה להרס מעמד הביניים. שכן חברות האינטרנט הגדולות אינן מייצרות שום ערך חדש, אלא שאת הונן הגדול הן עושות מאיסוף מידע על המשתמשים. תעשיית האינטרנט הביאה גם לשינוי בתנאי התעסוקה, מביטחון תעסוקתי וזכויות המעוגנות בחוזים קיבוציים שהיו מקובלים בכלכלה הקיינסינית, הנהיגה תעשיית האינטרנט את החוזים האישיים וויתרה על הביטחון התעסוקתי בשם הגמישות וחופש היצירה.

ערן פישרטכנולוגיה כהבטחה: אידיאולוגיה ועבודה מפורד עד גוגל

ההרצאה עוסקת בהיבט האידיאולוגי של טכנולוגיה. מאז ראשית המודרניות הטכנולוגיה נכרכה בהבטחה לחיים טובים יותר. הבטחה זו היא פוליטית והיסטורית ביסודה ועברה תמורות היסטוריות. ההרצאה תתמקד בטכנולוגיות ייצור ובאופן בו הם נכרכו באתוס של עולם העבודה. היא תשווה בין שתי תקופות שמתאפיינות בטכנולוגיות ייצור שונות, בהסדרי עבודה שונים ובאידיאולוגיות שונות: התקופה התעשייתית שמפעלי פורד היוו בה מודל ומופת של טכנולוגיה ויחסי עבודה והתקופה הנוכחית שמופתה הטכנולוגי והתעסוקתי היא גוגל.


ליאור זלמנסון
הנחות לחברים בלבד

התקשורת ברשתות החברתיות וכן מיקור וגיוס הכסף מהמונים (crowdsourcing ו crowdfunding) יוצרים תלות הולכת וגדלה בקשרי החברויות האישיים כדי להגשים מטרות כלכליות, פרויקטים אישיים ועסקיים. התוצאה במקרים רבים הינה ערבוב בין נורמות חברתיות (לרבות התנהגות חברית, אלטרואיסטית וקהילתית) לבין נורמות השוק (חישוב הוגנות ועלות/תועלת) ההרצאה בוחנת בעזרת השיח המחקרי ובתרבות פופולרית כיצד הרשת (בדימויה השונים) מחזקת התנהגות שכזו ומעלה שאלות אודות טיבם של הקשרים הנרקמים בה.


תהל פרוש
- על העבודה


עידו קינן
 שוֹק מהעבודה

מהפכת המידע והטכנולוגיה הרגה מקצועות מסויימים, שינתה אחרים והמציאה חדשים. לקראת איזה עולם עבודה אנחנו הולכים, ומה כדאי לעשות בדרך לשם?