פתח דבר

גיליון מוזיאוטופיה של כתב העת מארב מכנס שני מקבצי טקסט ווידיאו. האחד, כולל שיחות ומאמרים סביב פרויקט צילום המוזיאונים הלאומיים של איליה רבינוביץ' אשר הוצג לאחרונה במרכז לאמנות דיגיטלית. האחר, הוא תיעוד של כנס "הסנהדרין" שהתקיים במרכז בשנת 2008 ואשר עסק בקשר שבין המוזיאון למדינת הלאום.
רבינוביץ' הציג פרויקט בשני חלקים. החלק הראשון מתעד וחוקר מוזיאונים לאומיים בקישינב בירת מולדובה, מולדתו, והחלק השני חוקר אחד עשר מוזיאונים צבאיים בישראל, אליה היגר בילדותו. ההשוואה החזותית, המציגה את הפרקטיקות המוזיאליות השונות, חושפת דמיון והבדל ביחס לזיכרון ושכחה קולקטיבית. המאמרים והשיחות בגיליון זה עומדים על היחסים המורכבים הללו כפי שנחשפו בפרויקט.

ההרצאות המרכיבות את כנס "הסנהדרין" עסקו בקשר שבין המוזיאון למדינת הלאום דרך בחינה של מספר מודלים של מוזיאונים. המשתתפים, מנהלי מוסדות, חוקרים ואוצרים מהארץ והעולם הציגו עמדות שונות ביחס למוזיאון ככלי להפצת אידיאולוגיה וכיצד הוא יכול להיות כלי ביקורתי כלפי המדינה והתאגיד.
שני הפרויקטים הללו, למרות הבדלי הזמן והצורה מבקשים לחדד הבחנות באותן שאלות יסוד – על המתח וההדדיות שבין האידאולוגיה הפוליטית והתוקף הויזואלי שמציג המוזיאון, ועל שאלת המשך ההיסטורי והנרטיב הנבנה במוזיאון למול המציאות הפוליטית-לאומית המשתנה סביבו.

מוזיאוטופיה – טקסט אוצרותי

כנס הסנהדרין באתר המרכז