Vertical Element / נועה גיניגר

verticalelement.faith
Scrolling Site Towards Endless Finite

בעקבות ההזמנה לקחת חלק בגיליון מארב המוקדש לעזרא אוריון, יצרה האמנית נועה גיניגר את העבודה Vertical Element. העבודה היא אתר אינטנרטי בכתובת verticalelement.faith המאפשר גלילה נצחית במורדות (ואולי בכלל בעליות) של העולם הוירטואלי. בהשפעת כתביו ויצירותיו של אוריון העוסקות ברצון להגיע אל הנשגב והמשיכה לאלמנט האנכי גיניגר מציגה את התפיסה שלה לרעיונות אלו במאה ה-21: אתר שיגור המאפשר למשתמש לחוות נסיקה אינסופית.

הגולש ב Vertical Element נחשף תחילה לדימוי של הר הפוך, דימוי שנלקח מתוך עולם האמוטיקונים ומסמל את הר פוג׳י שביפן. בתחתית ההר מתחיל סרגל הגלילה את ספירתו לאחור — ביחידות פיקסל — אל עבר נקודת האפס וממנה הנסיקה אינסופית לתוך הריק המדוד, הממוספר בסדר עולה. הגלילה פועלת במקצב פנימי קבוע ואף שהתערבות ידנית שלנו אפשרית — מעלה, מטה — חוסר פעולה מכוננת הכנעות והתמסרות לכיוון ומהירות הנתונים מראש.

דימוי ההר מהווה בעצמו מחווה לאוריון ובמיוחד לפרויקט האנפורנה עליו עבד כמעט שני עשורים מחייו. אלא שבמקרה של גיניגר ההר הפוך, השיגור שמתחיל בפסגה משמש כחפירה גיאולוגית לתחתית וירטואלית לא מושגת, אל עבר ״אינסוף היקומים, הזה״.

העבודה הינה החלק השלישי והאחרון בטרילוגיה אונליין NoTimeForNostalgia[dot]Now של נועה גיניגר, שמורכבת מהאתרים האינטרנטיים recalculatingroute.info , absolutecountdown.com.

~

Vertical Element התפתח בהמשך לביקורה של גיניגר בסטודיו של עזרא אוריון, שדה בוקר, אפריל 2016:

מודדי מרחקים (מבט–על)

מודדי מרחקים (פרט)

חיי מדף (מבט אופקי)