שיחה: נווה שרת – מקרה בוחן / עמי סופר, סטלה מזרחי, ברברה צור

שיחה על תהליך פינוי-בינוי מתוך ניסיונם של תושבים ופעילים בוועד השכונה של נווה שרת.

ברברה צור היא אדריכלית, פעילה חברתית ותיקה במספר מסגרות, פעילה בנווה שרת ובתל אביב בכלל, בנושא התחדשות עירונית ושימור טבע.

סטלה מזרחי היא חברת ועד שכונת נווה שרת, פעילה חברתית ותיקה בכלל, ובפרט בנושאי רווחה והתחדשות עירונית לדיירי הדיור הציבורי ונמצאת בימים אלו בעיצומו של פינוי בינוי של דירתה.

עמי סופר הוא יו"ר ועד נווה שרת, פעיל חברתי ותיק במספר מסגרות, חבר בוועדה שניסחה את מסמך המדיניות להתחדשות עירונית בנווה שרת ועובר בעצמו פינוי בינוי בימים אלו.