הרצאה: מיפוי חברתי כבסיס לתכנון / מיה עתידיה, אפרת כהן-בר

לפרויקטים של  פינוי בינוי עלולה להיות השפעה שלילית על המתגוררים בשכונה. כדי להימנע מפגיעה בהם חשובה היכרות מעמיקה עם הדיירים, צרכיהם ורצונותיהם. הדרך להיכרות מתחילה במיפוי חברתי. ההרצאה תעסוק  במיפוי חברתי, הרציונל והפרקטיקה.

אדריכליות מיה עתידיה ואפרת כהן- בר, עמותת במקום – מתכננים למען זכויות תכנון.