דב אור נר, החלפת אדמות + לחם ומלחמה, 1973

מיד לאחר מלחמת יום-כיפור יצר דב אור נר שתי פעולות, בשתיהן הפעיל חיילים כרכיב מרכזי. ב"החלפת אדמות" פנה לחיילים בני קיבוץ חצור וביקש מהם לאסוף אדמה בשקיות בחזיתות שבהן שירתו ובשובם לשפוך אותה באדמת הקיבוץ, ולהפך – שקיות ובהן אדמת הקיבוץ נשלחו עם חיילים לפיזור בזירות הלחימה.

בפעולה "לחם ומלחמה" נסע אור נר לסיני בעקבות ידיעה על משאית צבא מצרית עמוסה בפיתות שננטשה בזמן הקרבות. בעזרת חיילי צה"ל קבר אור נר באדמת סיני כמה מהפיתות שנמצאו, וכן חלה שהביא איתו ונוצרה במאפייה ישראלית. גרעין העבודה נבנה על הקרבה והמתח בין המלים "לחם" ו"מלחמה".