דב אור נר, אספקת אלף קילו דגים, 1973 + שיחות בפרדס, 1975

בשתי פעולות אלה ובהזדמנויות אחרות זימן דב אור נר דיאלוג עם בני קיבוצו באמצעות פעולת האמנות. בשנת 1973, לקראת יום העצמאות למדינת ישראל, נדרש אור נר לספק אלף ק"ג דגים לארוחת החג הקיבוצית. במקום לבשל את הדגים, כצפוי, במטבח, הקים אור נר בריכה גדולה והזמין את חברי הקיבוץ לדוג בעצמם את הדגים, להרגם ולרוקנם מאבריהם הפנימיים לקראת הסעודה.

האירוע "שיחות בפרדס" בשנת 1975 נערך בעקבות דבריו של שר החקלאות דאז, אהרון אוזן, על עבודה ערבית במשקים יהודיים. אור נר יזם שיחות עם חברי קיבוץ ועובדים בפרדס על המצב בענף ועל הפועלים הפלסטינים. השיחות התקיימו לצד עבודתו של האמן בקטיף ובמפגש עם כלל חברי הקיבוץ. בפעולות אלו ואחרות הפך אור נר את חיי הקיבוץ והקבוצה לאירוע אמנותי ואת חברי הקיבוץ למשתתפים פעילים בו.[1]

[1] דב אור נר, שם, עמ' 204.