סרג' שפיצר, חשיפה, 1984

עבודה זו, בדומה לטיל של דב אור נר, נוצרה עבור התערוכה "80 שנות פיסול" במוזיאון ישראל. סרג' שפיצר (1951–2012) הציב טנק צבאי על גג תיאטרון ירושלים ומול בית הנשיא כשבועיים לפני הבחירות לכנסת ישראל. טנק הדמה, ששקל כמה טונות, נתרם על-ידי יחידה צבאית, הוצב על גג התיאטרון בעזרת מנוף ענק, ונותר שם במשך שנתיים לאחר שלא נמצא גורם שיסכים להוריד אותו או לקבלו בחזרה. הצופה המזדמן התקשה לזהות את הטנק, שרק קצהו ביצבץ מן הגג. בראיון עיתונאי הסביר שפיצר כי "על-ידי ההסתרה אתה מחדד את ההתייחסות של הצופה, שמאבד משמעות וקנה-מידה. יש רק שמועות על טנק. טנק בשבילי זה בית, זה הכלי המוגן ביותר, הוא המשך ישיר לטריטוריה האישית"[1]. עבורו היתה זו אפשרות לייצר דימוי של מה שיכול לראות, אולם

http://www.realitymodels.org/projects/29-Exposure

[1] חזי לסקלי, "באפלו ישראלי". שבועון העיר – תל אביב, 26.10.1984.