פנחס כהן גן, מכתבים ופרסומים

פנחס כהן גן (נ' 1942) כתב במהלך השנים מאות תגובות, מכתבי ביקורת ותלונות נגד עיתונאים, אוצרים ואמנים, אנשי אקדמיה וגורמי ממשל. עבודתו המושגית והתיאורטית באמנות, שעסקה במושגים גבול, פליטות ואדם, היא חלק בלתי נפרד מסדרת כתבים זו, שבה הוא מבקר ולעתים משתלח ממש בקולגות ובגורמים ממסדיים. במקרה זה, האמנות והחיים עצמם חד הם. שרשרת ההתכתבויות מוצגת באסופות שהאמן קיבץ, ושיאן בספר "אמנות, משפט והסדר החברתי" (1999, הוצאה עצמית). בספר זה מסכם כהן גן את מאבקו המשפטי נגד בצלאל ואת התביעה שהגיש לבג"ץ בדבר האפליה המובנית של מזרחים במוסדות החינוך, המתקיימת בהסכמת המדינה ובחסותה ומבוססת, לתפיסתו, על דעות קדומות וסטיגמה חברתית.