שרון קרן, מסמכי בקשה לשינוי שם וכתובת, 1974

בשנת 1974 החל שרון קרן (נ' 1950) בסדרת פניות למשרד הפנים, שהתפתחה לדיאלוג ישיר עם הביורוקרטיה הישראלית. בסדרה שתי פעולות עיקריות: האחת, בקשתו של קרן כי שמו ישונה ל"פטמה חלד", שנדחתה, והדיאלוג בכתב שהחל בעקבותיה ועסק, בין השאר, בשאלות של חופש ומוסר. בפעולה השנייה הגיש קרן טופסי בקשה לשינוי כתובת מגורים אחת לשבוע, במשך חודשים. הפעולה יצרה סיטואציה כפולת פנים: מחד גיסא, המדינה יודעת בכל רגע נתון היכן האזרח מתגורר; מאידך גיסא, אין דרך ליצור איתו קשר היות שאין כתובת אחת שבה ניתן למצוא אותו. קרן הגיש את סדרת המסמכים כפרויקט גמר בלימודי האמנות שלו בבצלאל, אז הוצגה הסדרה לראשונה.