שרון פדידה – דימויים

ללא כותרת (סטודיו) צילום מעובד עם מידול מחשב, 2017

ללא כותרת (מתוך ספר האמן "לעבוד על מחשב", 2017) צילום מעובד עם מידול מחשב, 2017