עמוק למעלה: מרחב וגזע במרוץ לחלל / Black Quantum Futurism (רשידה פיליפס וקמיי אייווה)

Black Quantum Futurism (BQF, פוטוריזם קוואנטי שחור) מהווה גישה חדשה לחיים ולחוויית המציאות דרך תמרון רצף המרחב-זמן באופן שיאפשר הצצה אל עתידים אפשריים ו/או יביא לקריסת הרצף אל תוך עתיד רצוי במטרה להגשימו. החזון והפרקטיקה של BQF שואבים את אופיים, עקרונותיהם ותכונותיהם מהפיזיקה הקוואנטית וממסורות תרבותיות שחורות/אפריקנית העוסקות במודעות, בזמן ובחלל. לפי תפיסת הזמן ההצטלבותית (intersectional) שלנו, העבר והעתיד אינם מנותקים מההווה – לשני הממדים הללו השפעה על חיינו, על מי שאנחנו ועל מי שאנחנו הופכים להיות בכל נקודה במרחב-זמן. אנחנו משתמשים בכתיבה, במוסיקה, בקולנוע, באמנות חזותית ובפרויקטים של מחקר יצירתי לבדיקת מעגלי חוויה פרטיים, תרבותיים, משפחתיים וקהילתיים ולמציאת פתרונות שיהפכו מעגלים שליליים לחיוביים בעזרת שיטות ריפוי אמנותיות והוליסטיות. עבודתנו מתמקדת בשחזור, באיסוף ובשימור זיכרונות, היסטוריות וסיפורים משותפים.

פעילותנו מתמקדת באזור צפון פילדלפיה, שבו צמחה והשתכללה תנועת השחרור הפוטוריסטית השחורה על רקע חזיונות קודרים לגבי עתידן של קהילות שחורות עניות המרוכזות בו. בתערוכה ״כל זמן הוא מקומי״ (“All Time is Local”) של BQF שנערכה לאחרונה, בחנו את מערכת היחסים האינטימית של הזמן עם המרחב ועם המקומיות באמצעות מייצב טקסטים, אובייקטים ועבודות וידיאו. העבודות, שכללו פריטים מתוך הסדרות לפרק את שעון האדון (Dismantling the Master’s Clock), משבשיי זמן (Temporal Disruptors) וסוכנות חלל שחורה (Black Space Agency), עוסקות במורשת זמן ומרחב שנויה במחלוקת שהותירו אחריהם פרויקטים פוטוריסטיים היסטוריים של שחרור שחור, שפעלו בעיקר בצפון פילדלפיה. חלק מהפרויקטים הללו, כמו ארגון פיתוח החלל, נשכחו כמעט לחלוטין, בעת שאחרים, כמו מרכז הקניות ״פרוגרס פלאזה״, הכנסייה הבראנית, ו״גני ציון״ עדיין חיים ובועטים. מיזמים מסוימים, כמו המכון הבראני, זכו לאנדרטה במקום שבו הם פעלו, בעוד שפסלים וציורי קיר שנוצרו לזכר מייזמים דומים, הוסרו לטובת מגורי יוקרה ומעונות סטודנטים. למרות מצבם הרעוע של שרידי פרויקטים פוטוריסטים שחורים רבים, השפעתם נמתחת קדימה ואחורה במרחבי הזמן האפרו-פוטוריסטי שעליהם מושתתת צפון פילדלפיה. זוהי טמפורליות שקוראת תיגר על הנרטיבים המדירים באזור, המציגים את התושבים כאשמים במצבם הכלכלי הקשה ובחוסר ההשקעה במקום, ולכן כראויים לג׳נטריפיקציה שתמחוק את העבר ותוביל את הקהילה אל עתיד יציר חזונו של השלטון. BQF פועלים לשחזור ולהעצמת הזיכרון ההיסטורי של אותם מרחבי-זמן שחורים משותפים המוטבעים בצפון פילדלפיה.

אחד הפרויקטים הפוטוריסטים השחורים שבהם אנחנו עוסקים הוא ארגון פיתוח החלל (Progress Aerospace Enterprises – PAE). את הארגון הקים האב ליאון ס. סאליבן, מנהיג זכויות אדם וכומר בכנסיית ציון הבפטיסטית בפילדלפיה, בשנות ה-‎60, כמה ימים לאחר מותו של מרטין לותר קינג הבן. PEA היתה אחת מחברות התעופה והחלל הראשונות בעולם שהיו בבעלות שחורה. על רקע הנחיתה על הירח, שנתפסה כאחת מאבני הדרך המשמעותיות ביותר בהתפתחות החברה המערבית וכסמל מובהק לכניסת האנושות אל ״העתיד״, אמר סאליבן בראיון ש״כשהגיעה הנחיתה הראשונה על הירח, רציתי שם משהו מעשה ידי אדם שחור״. לחברת PAE היתה זיקה עמוקה לתנועה לזכויות האזרח ולתנועת השחרור השחורה, לדיור בר-השגה, ליציבות כלכלית, להעברת החוק לדיור הוגן בשנת 1968 ולמרוץ לחלל. סאליבן יזם גם את פרויקט ״דירות גני ציון״ (Zion Gardens Apartments), פרויקט דיור בר השגה. הוא רכש ביחד עם חברי כנסייה נוספים את הבניין מבעליו לאחר ששמעו שמועמדים שחורים נפסלו מלגור בו בגלל מוצאם. הוא גם אירגן חרמות צרכנים, שביתות וועדות לשיטור קהילתי. עם חברי הכנסייה הוא הקים את ״פרוגרס פלאזה״ (Progress Plaza כיכר הקדמה – מרכז הקניות הראשון בבעלות שחורה, שקיים עד היום), ״פרוגרס מפעל בגדים״, ״מרכז תעשייתי אופורטוניטיז״ (Opportunities – הזדמנויות) בע״מ, ״ציון״ חברת השקעות וארגונים ותכניות חדשניות נוספים ברחבי המדינה ומסביב לעולם. בכל הארגונים האלה ובייחוד ב-PAE, התעקש האב סאליבן על העסקת נשים ופועלים לא מיומנים וסיפק להם הזדמנויות להשתלמות ולעבודה בהנדסה, בבניית רכיבים עבור נאס״א ובבניית כלי נשק.
האב סאליבן היה אמנם דמות שנויה במחלוקת, שזכתה לביקורת מטעם התנועה האנטי-קפיטליסטית ותנועות רדיקליות אחרות לשחרור שחור בפילדלפיה על עצם היותו אדם מכובד שהאמין במשטרה, אך חזון הקדמה הפוטוריסטי שלו בתנועת פרוגרס היה אינקלוסיבי וחדשני לזמנו. הוא אימץ את נרטיב ה״קדמה״ והשתמש במילה ״עתיד״ בסלוגנים בצורה ייחודית שתובעת את מקומם של השחורים ברוח התקופה. כפי שכותבת הלגה נווטני ״רעיון הקדמה, הפריחה הכלכלית, מסמל את השליטה בטמפורליות.״[1]  סאליבן הבין היטב, כנראה, את הקשר ההדוק שיש בין שליטה בטמפורליות, לקהילות שחורות בנות קיימה המתקיימות בתוך פרויקט האימפריאליסטי האמריקני ולתפיסת הקדמה כליניארית. הטכנולוגיה שנבנתה ב-PAE ובשאר הפרויקטים של האב סאליבן, כמו אפשרה לפרוץ לתוך היסטוריות עתידיות שמקומם של השחורים נמחה מהן לחלוטין – כמו מרוץ לחלל – ולהבטיח את ייצוגנו באותן היסטוריות כפי שהן נפרשות על ציר הזמן הליניארי של הקדמה. או, כפי שמבטא זאת קודו אשון ״מבחינה כרונו-פוליטית, אפשר לראות בהיסטוריות חלופיות אלה סדרה של עתידים אפשריים רבי-עוצמה המסתננים להווה בתדירויות שונות.״[2]

שנות ה-60 היו עדות להתנגשות בין התנועה לזכויות האזרח והתנועה לשחרור שחור לבין המרוץ לחלל, שבאה לידי ביטוי במחאה חריפה של הקהילה השחורה למרוץ לחלל, כמו בצעדת העניים בקייפ קנברל (Cape Canaveral). מנהיגים שחורים מכל הקשת הפוליטית, ממרטין לותר קינג הבן ועד לאלדריג׳ קליבר עסקו במרוץ לירח בזיקה לניאו-קולוניאליזם ולהתחדשות עירונית שגרמו לעקירתן של קהילות שחורות שלמות. בנאום משנת 1966, טען ד״ר קינג ש״קיים חוסר היגיון משווע בהשקעת מיליארדים בחקר הירח, שבו איש איננו חי… בזמן שלשכונות העוני הצפופות מוקצים תקציבים מזעריים״, והוא סיים את נאומו בשאלה ״לפי איזה סולם ערכים מדובר בתוכנית של קדמה?״ מבחינת מרטין לותר קינג אי אפשר לדבר על קדמה בטרם השיגו שחורים צדק ושוויון חברתי. בדיקה בארכיונים של עיתונות שחורה כגון ״ג׳ט״ ו״אבוני״, ואפילו של עיתוני החדשות הגדולים מגלה ביקורת רחבה על חוסר הגיוון האתני בקרב עובדי נאס״א ועל עקירתן של קהילות שחורות לצורך בניית מעונות מסובסדים לעובדי נאס״א. כנראה שגם בתגובה לביקורות אלה, נא״סא הפעילה תוכניות לעיצוב ולהשמת חומרים שפותחו בתכנית החלל בדיור הציבורי ופתחה במסע הסברה למען הגדלת הגיוון בהעסקה.

בינתיים, ההרס, ההפרדה והעקירה של קהילות שחורות ברחבי ארה״ב (המרוץ להשתלטות על המרחב) הובילו בשנות ה-60 למהומות ולהתקוממויות בכל המדינה, לרבות בצפון פילדלפיה. בשדרות קולומביה (הקרויות כיום שדרות ססיל ב. מור, על שם הפעיל החברתי ועורך הדין לזכויות אדם המנוח), התחוללו בשנת 1964 מהומות והתקוממויות על רקע גזעי שהביאו להרס הקהילה המקומית המעורבת, התוססת ובעלת הבסיס הכלכלי איתן. הדי המהומות ההן ממשיכים להדהד בקהילה גם בשנת 2019. כיום, הג׳נטריפיקציה, ההפרדה הגזעית ומשיכת ההשקעות הממוקדת משבשות את הנוף, את שמחת החיים ואת המרקם של השכונה, והודפות את הזיכרונות ואת התושבים אל פאתי העיר.

בדרך כלל, עקירה פיזית או תרבותית ממוסגרת במונחים של אי-שווין במרחב ובמונחים של עקירה, מחיקה או הדרה. אך היררכיות של זמן, חלוקת זמן אי-שוויונית ונגישות שונה לעתיד בטוח ובריא יוצרות עוני בין-דורי בקהילות מודרות בדומה לעושר כלכלי שעובר מדור לדור בקהילות מיוחסות. הסוציולוג ג׳רמי ריפקין טוען ש״מניעת שליטה טמפורלית היא חלק מובנה במסגרת הזמן של כל חברה.״ כך שאנשים החיים בעוני ״סובלים ממסור בחומר ובזמן״.[3]   מכאן שבחברה של קידמה ליניארית, אי-השוויון החומרי, המרחבי והטמפורלי משפיע קשות על קהילות שחורות ומודרות. השלכות הזמן והמרחב על הג׳נטריפיקציה, העקירה והפיתוח מוטבעות בדינמיקה הטמפורלית הנתונה של הקהילות האלה, והן שזורות בזיכרון ההיסטורי המשותף ובתפיסה משותפת של עתיד הקהילה. בין כל אלה נמצאים גם המציאות והזמן הסובייקטיביים של התושבים, שעומדים לעיתים בסתירה להבניה המרחבית-זמנית של מודל הזמן החיצוני הליניארי והמכני.

אך כפי שג׳ורדנו נאני טוען, ״הזמן הוא אחד הערוצים שדרכם אפשר לערער על הסדר הקיים.״[4]  ניצול המתחים הטמפורליים מספק הזדמנות לפיתוח אסטרטגיות מעשיות להשגת אוטונומיה טמפורלית וסוכנות מרחבית שחורה. אחת האסטרטגיות היא חשיפתן של טכנולוגיות אפרו/רטרו-פוטוריסטיות ושל קפסולות זמן קוונטי שקברו אבותינו.

תרגמה מאנגלית: נועה שובל

[1] Nowotny, Helga, Time: The Modern and Postmodern Experience, Polity, 1996

[2]  Eshun, Kodwo, Further Considerations on Afrofuturism, The New Centennial Review, Volume 3, Number 2, Summer 2003, pp. 287-302

[3] Rifkin, Jeremy, Time Wars: The Primary Conflict in Human History, Touchstone Books, 1989

[4] Giordano, Nanni, The Colonisation of Time (Studies in Imperialism), Manchester University Press, 2015