פתח דבר/ מאיר טאטי

גליון מארב זה הוא המשך ישיר של התערוכה לשהות עם השאלה שהוצגה במרכז לאמנות דיגיטלית, התערוכה עסקה באפשרות לחיות בתוך הלא נודע, לחיות עם השאלה ולא לנסות לפתור, לעקוף או לנצח אותה. אסופה זאת כוללת הרחבה של המהלך האמנותי של שלושה מהאמנים שהציגו בתערוכה: קימ טיטלבאום, דנה ונציה וגיא דוביוס בנוסף שיחה שקימתי עם גילי פליישמן על מרחב ריפוי והאפשרות שלנו להיות במקום של גדילה וריפוי. קימ טיטלבאום מרחיב את התפיסה הרעיונית סביב עבודתה של החוקרת הפוסט הומניסטית רוזי בריידוטי, דנה ונציה מחברת בין טקסט הנחיה מדיטטיבית לעבודתה של החוקרת דונה הרוווי וגיא דוביוס מספר על תהליך העבודה שלו לאורך השנה האחרונה בפיתוח ההצבה שלו ״מדמממ״. הטקטסים הם הרחבה של פרקטיקות שונות של עבודה בתוך עולם משתנה תדיר. הגיליון והתערוכה הם תגובה לחוסר יציבות זו וניסיון לתת כלים לחשיבה חדשה.