תיאוריה

כוח האמנות

21 בדצמ', 2009 | מאת בוריס גרויס | קטגוריה: תיאוריה

קטעים מתוך הקדמת המחבר לספר. בחרה, תרגמה והוסיפה הערות: אסתר דותן, הוצאת פיתום.

הדבר הראשון שמסתבר בעקבות קריאה ברוב הטקסטים על אמנות מודרנית ועכשווית הוא כי האמנות המודרנית ובמידה אף גדולה יותר – האמנות העכשווית, הן פלורליסטיות באופן רדיקלי. [...] האמירה שהאמנות המודרנית חומקת מכל הכללה היא ההכללה היחידה האפשרית. אין אלא הבדלים. אם כן, נותר רק לבחור, לתמוך בכיוון כלשהו, לסנגר עליו, להתחייב למענו, ולהבין שלא ניתן למנוע את ההאשמה שכך מקדמים את הצלחתם המסחרית של אמנים מסוימים על חשבון אחרים בתוך שוק האמנות. במלים אחרות: הפלורליזם האמור של האמנות המודרנית והעכשווית מרוקן מתוכן כל שיח על אודותיה והופך ניסיון של דיון דיסקורסיבי בעניינה למתסכל. עובדה זו לעצמה היא סיבה מספקת להעמיד בספק את הדוֹגמה של הפלורליזם.
[...] אפשר לומר אפוא כי כל עבודת אמנות מודרנית נהגתה מראשיתה כניגוד לאמנות מודרנית אחרת קיימת. אולם, אין בעובדה זאת הסבר לפלורליזם כביכול של האמנות המודרנית, שכן אמנות שלא שאפה להוות ניגוד לאמנות קיימת לא הוכרה כרלוונטית או מודרנית. האמנות המודרנית פועלת לא רק כמנגנון שמאמץ אל תוכו כל מה שלא נחשב קודם לכן כאמנות, אלא גם כמנגנון המונע את כניסתה של כל עבודה שמְחקה צורות אמנות קיימות באופן נאיבי, לא רפלקסיבי ולא מתוחכם – כלומר, באופן לא פולמוסי, לא מעורר מחלוקת, לא פרובוקטיבי, לא מאתגר. פירוש הדבר הוא כי, למעשה, תחום האמנות המודרנית אינו פלורליסטי אלא מובנה בקפדנות על פי הגיון הסתירה והניגוד. כלומר, תחום שבו כל תזה אמורה לעמוד מול אנטיתזה; המצב האידיאלי הוא כאשר ייצוגי כל תזה ואנטיתזה מאוזנים באופן מושלם בנקודת האפס. האמנות המודרנית היא תוצר של הנאורות, האתיאיזם הנאור וההומניזם. מות האלוהים משמעו שאין בעולם כוח שיכול להיחשב עליון באופן אבסולוטי ביחס לכוח אחר. העולם המודרני האתיאיסטי, ההומניסטי והנאור מאמין באיזון כוחות, והאמנות המודרנית היא ביטוי לאמונה הזאת. לאמונה באיזון של כוחות יש אפקט מווסת, ומשום כך יש לאמנות המודרנית כוח משלה, עמדה משלה: היא מעדיפה כל דבר היוצר איזון כוחות או שומר עליו ונוטָה להרחיק או לנשל מהשפעה כל מה שמפר איזון זה.
[...]
אם אין דימוי המסוגל להוות ייצוג לכוח אינסופי, הרי כל הדימויים שווי ערך. ואכן, המטרה האולטימטיבית של האמנות העכשווית היא שוויון בין כל הדימויים. ואולם, שוויון בין כל הדימויים הוא דבר-מה שמעבר לשוויון פלורליסטי-דמוקרטי של הטעם האסתטי. [...]
[...]

בוריס גרויס

בוריס גרויס

[...] יש להבין את האמנות המודרנית והעכשווית כפי שהן, כלומר, כאתר הגילוי של הפרדוקס הטבוע באיזון הכוחות. למעשה, קיום כאובייקט של פרדוקס הוא דרישה מובנת מאליה מכל עבודת אמנות עכשווית. עבודת אמנות עכשווית היא בבחינת טובה אם היא פרדוקסלית, כזו שבכוחה לגלם סתירה עצמית רדיקלית ובה בשעה כזו שבכוחה לתרום ליצירת מאזן כוחות בין תזה לאנטיתזה ולשמירתו. במובן זה אף עבודות אמנות הנוטות באופן קיצוני לצד כלשהו יכולות להיחשב לערכיות אם הן מסייעות לתקן את מאזן הכוחות שהופר בשדה האמנות כשלם.
[...] אמנות המשרתת דינמיקה של איזון כוחות מהפכני, מקבלת בהכרח צורה של תעמולה. אמנות כזאת אינה מצמצמת את עצמה לייצוג של כוח – היא משתתפת במאבק לביסוס של כוח, מאבק המתפרש בעיניה כדרך היחידה שבה מאזן כוחות אמיתי יכול להיגלות. עלי להודות שהמניע לאסופת מאמרים זאת הוא שאיפתי לתרום לאיזון כוחות מסוים בעולם האמנות של היום, כלומר, לסייע לאמנות הפועלת כתעמולה להגדיל את נוכחותה.
בתוך ההתניות של המודרניות ישנן שתי דרכים לייצר עבודת אמנות ולחשוף אותה בציבור: כסחורה או כמכשיר של תעמולה פוליטית. כמות עבודות האמנות המיוצרות בתוך שתי המסגרות האלה שווה פחות או יותר. ואולם, בתנאים של סצינת האמנות העכשווית, תשומת לב גדולה בהרבה מוקדשת להיסטוריה של האמנות כסחורה והרבה פחות לאמנות כתעמולה פוליטית. [...]
[...] לייצוג של אמנות בעלת מוטיבציה פוליטית בתוך עולם האמנות אין כל קשר לשאלה אם יש הרואים בה אמנות העונה על אמות מידה מוסריות או אף אסתטיות טובות או רעות, כשם שאיש לא יעלה את השאלה אם מזרקה של דושאן היא טובה או רעה מבחינה מוסרית או אסתטית. מוצרים מסחריים במעמדם כרדי-מיידס חדרו ללא סייג לתוך עולם האמנות, ואילו תעמולה פוליטית – לא. באופן זה השתנה מאזן הכוחות בין כלכלה לבין פוליטיקה בתוך שדה האמנות. קשה שלא להשתכנע כי יש רקע אחד לדחיקתה אל החוץ של אמנות שלא יוּצרה במסגרת התנאים הסטנדרטיים של שוק האמנות: שיח האמנות השולט מזהה אמנות עם שוק אמנות והוא עיוור לכל אמנות שנוצרת ומופצת באמצעות מכניזם שאינו השוק.
עובדה משמעותית היא כי זיהוי כזה על השלכותיו אופייני לרוב האמנים והתיאורטיקנים של האמנות ששׂמו להם למטרה לבקר את מִסחורה של האמנות – ויתר על כן, שאיפתם היא אמנות שהיא עצמה ביקורתית כלפי מסחורה שלה עצמה. אבל לראות בביקורת על המסחור מטרה עיקרית או אף ייחודית של האמנות העכשווית פירושו לאשש את הכוח הטוטלי של שוק האמנות – גם אם האישוש מופיע בעקיפין בצורת ביקורת. מפרספקטיבה זאת, האמנות נתפסת כחסרת אונים לחלוטין, כתחום שאין בו מעשה של בחירה באמות מידה ואין היגיון פנימי במגמותיו. וכך עולם האמנות עסוק כולו באינטרסים מסחריים שונים, אשר בסופו של דבר מכתיבים אמות מידה להכלה או להדרה שמעצבות אותו עצמו. [...]
[...]
[...] וכאן טמון ההבדל העקרוני בין סחורות שוק לבין תעמולה פוליטית. השוק פועל כ"יד בלתי נראית", הוא בבחינת חשד אפל; הוא מפיץ דימויים, אך אין לו דימויים משלו. לעומת זאת, כוחה של אידיאולוגיה הוא תמיד כוח החזון. ואמן שמשרת סדר יום אידיאולוגי – חזון פוליטי או דתי, משרת גם את האמנות. [...]
[...]
[...] מאבק נגד כוחה של אידיאולוגיה התבטא בדרך כלל כמאבק נגד כוחו של הדימוי. [...] פעם אחר פעם הפגינה האמנות המודרנית את כוחה בניכוס של מחוות איקונוקלסטיות המכוּונות נגדה עצמה ובהפיכתן לצורות חדשות של ייצור אמנות. עבודת אמנות מודרנית הציבה עצמה כאובייקט של פרדוקס גם במובן עמוק זה – כדימוי וכביקורת על הדימוי בו זמנית.
[...]קין סיטי

23 בספט', 2009 | מאת מיכאל קסוס גדליוביץ' | קטגוריה: תיאוריה

קין רצח את הבל אחיו, גורש מעל פני האדמה, נדד, בודד ומוכתם, בעולם רחב וחסר גבולות, בלא מנוחה ובלא מקום – עד שעשה מעשה, נשא אשה, הוליד ילד ובנה עיר.
זהו, לכל הפחות לפי המיתוס המקראי, קיצור תולדות העיר הראשונה.
שם העיר הראשונה שבנה קין הוא גם שם בנו: חנוך. מהדהדת בשם הזה המצוקה הרגשית והקיומית שקין היה נתון בה, ועולה ממנה גם פתרונה היצירתי. כי מה כבר נותר לו לעשות, לעובד האדמה הרוצח והיוצר?
על פי מראית טבעו, הוא לא היה גיבור ציד ולא רועה צאן (עיסוק שבדרך כלל נקשר למנהיגות ומלכות), כי אם אדם מן הישוב שנותר חסר ישוב. אדם סבוך ומורכב, אנושי כל כך, שמבעד לסדק שנפער בעולמו פרצו זרמי עומק רוחשים: גאווה, קנאה, יצר חסר מיצרים, אלימות, פחדנות ושקר.
לנוכח פריצת הגבולות הזו, החיצונית והפנימית, קין זקוק למקום של קבע: לסדר, לגבולות ולביטחון בעולם פרוץ. הצורך הקיומי שהניבה העקירה והניבו הנדודים הבלתי נסבלים היה לאידיאולוגיה חתרנית – וקין ממציא מקום חדש. מקום שאינו גן שננעל ואינו האדמה שהקיאה אותו. מקום אחר, שלאלוהים אין בו דריסת רגל.
הקמת העיר היתה, אם כן, פעולה הישרדותית ומהפכנית, מרד בטוטאליות האינסופית של אלוהים ושל הטבע הבלתי מרוסן. מקום מקלט וגבול, שניתן למפות אותו ולשלוט בו. ובעיר הראשונה, חנוך, עתידים היו להתקיים מנוחה וחניה, חינוך וחניכה, מסורת וחזון.
קין – הרוצח, המנודה, ספק האוטופיסט הראשון – היה דור שני למורדים. הוריו גורשו מגן עדן אל האדמה, ואילו הוא גורש מעל פני האדמה. אך בניגוד לאדם וחווה, שהיו בסופו של דבר מעט פסיביים, קין מסמן את תחילתו של עידן המורד-היוצר. זה שחטא ונענש בגלות ובבדידות, אך יצר הקיום הדרוויניסטי המשיך לרחוש בו בעוצמה בלתי נשלטת. העיר, היצירה האנושית העצמאית הראשונה, היתה מרד נוסף, מתוחכם ומעודן יותר, שהתחפש ליצירה, ונולד, כדרכן של המצאות אנושיות גדולות, מתוך מצוקה וכורח. התרסה אל מול קללתו-ציוויו של אלוהים, "… נע ונד תהיה בארץ".

מונטאן/רוזנבלום, ללא כותרת, שמן על בד - 2008

מונטאן/רוזנבלום, ללא כותרת, שמן על בד - 2008. כל הדימויים מתוך התערוכה "מופעי שוליים". אוצרים: מיכאל קסוס גדליוביץ' ומעין שלף

העיר נועדה לספק ביטחון ולשבור את הבדידות הקיומית של קין. לצד זאת היה בה מעין תיקון מעט וכפרה על רצח הבל, שכמעט הביא להכחדת האנושות.
שבעה דורות מאוחר יותר, נראה היה כי חזונו של קין מתחיל להתגשם הודות לאבות המייסדים של הייצור והמסחר, האמנויות והמדע – לשון אחר, בסיסי הקוד הגנטי של הציוויליזציה האנושית. אלה היו יבל, יובל ותובל, ניני הנינים של קין, בניו של למך (רוצח אף הוא, ומשורר, שעל פי האגדה רצח בשוגג את קין וגם את בנו, תובל קין, "… כי איש הרגתי לפצעי וילד לחבורתי").
לכאורה, הצלחה! שלא ככל אוטופיה, החזון האוטופיסטי של קין הוגשם. אין עוד צורך בהתערבות אלוהית. אין עוד צורך במשיח. האדם, במו כוחו היצירתי והתבוני, יכול לתקן אף את שגיאותיו הנוראות ביותר, לתכן את חייו ועולמו, לקחת את גורלו בידיו ולהגשים את מה שיעד לו בוראו המאוכזב תדיר.
אבל רק לכאורה. הסיפור המקראי על הולדת העיר הראשונה ועל תולדותיו של קין נקטע במפתיע. היאלמותו של המספר צורמת שבעתיים לנוכח תחילתו של סיפור תולדות אנושי חדש. לאדם וחווה נולד בן נוסף, שת, שאמור לשמש תחליף להבל. שת הביא את אנוש ו"אז הוחל לקרא בשם יהוה".
לפי המקרא, היתה זו ראשית השושלת האנושית הרשמית והאמיתית, זו שמובילה עד אלינו.
חזקה עלינו ששתיקת המספר כמוה כהודאה, אך הודאה במה? האם פרויקט העיר שיצר ובנה קין הצליח או נכשל? השתיקה אולי מרמזת גם שרעיון העיר היה מעט חתרני מדי. רעיון שהקדים את זמנו, שהנביט זרע מסוכן. קין הרי "בונה עיר". לא בנה, כי אם בונה – לשון הווה מתמשך. העיר ממשיכה להיבנות, תוך צמצום העבר והעתיד. העיר היא טריטוריה פיזית ורעיונית חדשה, שקוראת תגר על נוכחותו של אלוהים בעולם ועל שליטתו הבלעדית בו.
אלא שהצלחתו של קין, אם היתה כזו, היא עדות גם להצלחת מעשה הבריאה האלוהי, זה שגולת הכותרת שלו היתה יצירת האדם "בצלמו וכדמותו". ואם כך, אין לנו אלא להסיק כי גם העיר שקין יצר היא "בצלמו וכדמותו". אלא שהעיר כבר אינה זקוקה להתערבותו הפעילה של אלוהים; משתמע מכך שתפקידו של אלוהים בעולם הושלם ונגמר, ומחשבה כזו הרי לא תעלה על הדעת. הנה הסבר אפשרי לקטיעת השושלת של קין ולקטיעת סיפור העיר.

Trash/Treasure,סופים פתוחים

Trash/Treasure, סופים פתוחים

ישנו מאמר בזוהר שפותח בזו הלשון: "שנוי בחמישה מאמרות אלה כלול הכל. בחמישה מאמרות אלה נגלפו חמישה אחרים, ודאי חמישה תוך חמישה זה כיצד? אנכי יי אלוהיך כנגד לא תרצח ששנינו, שניים אלה בכלל אחד נכללו, שמי שהורג ממעט דמותו וצלמו של קונו".
כלומר, חמשת הדברים הראשונים שבעשרת הדיברות מכילים, בהתאמה, את חמשת הדברים האחרונים. מכאן שגם את הציווי המוסרי "לא תרצח", שכל כולו תחום בטריטוריה האנושית, יש לחפש דווקא ביחסים שבין האדם לאלוהים. על פי בעל המאמר בזוהר, הסיבה ל"לא תרצח" היא "אנכי יהוה אלהיך… לא-יהיה לך אלהים אחרים על-פני".
רצח, במלים אחרות, פוגע בכוליות ובשלמות של האלוהות. ממעט את דמותו של האל.
והרי שני מחולליה העיקריים של העיר הראשונה, קין ולמך, היו רוצחים. ה"דם הרע" עבר בתורשה, אך נקודת השבר המוסרית היא גם שורשו של פרץ יצירתי. העיקרון המובלע נועז, וכלל אינו קל לעיכול: כל התפתחות אנושית משמעותית זקוקה לפעולה מקדימה של הרס, חורבן, ניתוץ גבולות וחציה אלימה של גבולות המוסר, האלוהי והאנושי.
כפילות זו, העומדת אף בבסיס הרעיון המאוחר בהרבה של גאולה דרך הביבים, מאפיינת בזעיר אנפין גם את דמותו של קין: אדם בעל כושר המצאה, יצירתיות וחדשנות, ולצד זאת אדם שאת מעשיו מניעים לא פעם גאווה וקנאה, מרד ואלימות. כל אלה – הטוב והרע, הנשגב והעלוב – הם בהכרח גם חלק מדמותו של אלוהים, כי בצלמו וכדמותו נברא האדם, וקין בכלל זה. ובהכרח הם גם חלק מפניה של העיר שברא הנברא.
כך שהיצירה האנושית הזו, העיר, כולה סתירות משלימות. היא "מקום אחר", המכיל בו בזמן מרחבי קודש וחול, מרחבי ממש ומרחבי אשליה. ממשותה של העיר גואלת אותה מן האיום שבלהיעשות אוטופיה – והרי ההיסטוריה והמיתולוגיה של תרבויות העולם ממזרח וממערב מלמדות אותנו מה מר גורלן של ערים מצליחות מדי, מושלמות מדי. אטלנטיס של אפלטון, בבל המסופוטמית והמקראית, סדום ועמורה, אנגקור הח'מרית, טיקאל של בני המאיה, קנוסוס המינואית, ממפיס, תבאי ונא-אמון של האימפריה המצרית העתיקה – את כל הערים המפוארות והכבירות האלה, ועוד רבות, בלע הזמן.
חורבנן והיעלמן של מגה-ערים אלה נתלו תמיד בסיבות שעניינן אישיותו ההפכפכה של בן האנוש, ובראש ובראשונה נטייתו המטרידה לחרוג ממעמדו ומתפקידו בעולם. סטייה מוסרית וחברתית, חטאים נגד האלים ובעיקר ההיבריס המפורסם, אותה גאוות יתר חסרת גבולות, כל אלה מעוררים את חמת זעמם הלוהטת של האלים. דין כליה נחרץ וממומש באמצעות איתן טבע כזה או אחר.
לכן אין זה מפתיע שאחת הפרשנויות הידועות במסורת היהודית לקורותיהם של קין, צאצאיו והעיר שבנה היא שכולם נכרתו מעל פני האדמה במבול, מן הסיבות הידועות.
סיפור העיר, אלוהים והאדם במקרא אינו תם בקין ובצאצאיו. ניסיון נוסף שלא צלח מופיע בפרשה המפורסמת של מגדל בבל. גם במקרה זה רב הנסתר על הגלוי ובוודאי מצריך עיון.

'הומונים' - רותי סלע, בועז ארד, דורון רבינא, גיא בן נר. ביקור סאדאת, חימר ומטפים

'הומונים' - רותי סלע, בועז ארד, דורון רבינא, גיא בן נר. ביקור סאדאת, חימר ומטפים

עריכה לשונית: אסף שור

"– אי, אי, אי – קרא סנדריל, מנענע בראשו ומתמיה – מה נורא כרך גדול כזה! אבל בנימין, בבקשה ממך, אמור לי, מאין באו לעולם הכרכים הגדולים האלו? איזו רוח נשא האדם למקום אחד, שיהיו נדחקים ודרים איש על גבי חברו בבתים גבוהים, כאילו צר להם העולם ואין אדמה לפניהם. מסתמא יש טעם לדבר זה. שמא הוא מטעם זה, כמו ששמעתי מפי זקנינו בבית-המדרש, שנשמתו של אדם חלק אלוה ממעל, והאדם נמשך אחריה, מטפס ומתרפק רק למעלה למעלה…"
(- מנדלי מוכר ספרים, "מסעות בנימין השלישי")אין כניסה

25 ביוני, 2009 | מאת בוריס גרויס | קטגוריה: אמנות, כללי, שוטף, תיאוריה

‏כל תמונה היא תמונה מתוך הזיכרון – ובה בעת, תמונה של מחיקת הזיכרון. הזיכרון המושלם, החי, אפשר לומר הזיכרון המקודש, לא זקוק לתמונות. תמונות הופכות לנחוצות כשהזיכרון נכשל. תמונות באות במקום הזיכרון – וכך הן תורמות לכישלונו המוחלט. במאמר קצר בשם "צילום" שכתב בשנת 1927, תיאר זיגפריד קראקאור (1) בצורה די נכונה את דו-הערכיות של התמונה, שלא בהכרח צריכה להיות צילום. כדוגמא, קראקאור בחר בצילום של סבתו – צילום פרטי, למזכרת – ומגלה שצילום זה אינו פותח כל שביל של זיכרון שיוביל לסבתו, אלא סוגר אותו. סבתו כאדם, כיחיד, כפרט, אינה נקלטת בצילום. רואים רק את החיצוניות שלה, אשר, בשל האופנה של אותו הזמן – בגדים ואיפור – נראית לא אישית, חסרת אפיון, מבוימת. כותב קראקאור: "אנו משתמרים בלא כלום, והצילום אוסף שאריות מסביב לכלום… זה לא אדם מה שבוקע מתוך צילום זה, אלא סכום של חלקים הניתנים לקילוף. הצילום הורס את האדם בכך שהוא מתאר אותו, ואילו האדם היה זהה לתמונה, אזי לא היה קיים". הצילום מסכן ואפילו הורס את זהות המצולם, כי אין אפשרות לתפוס את הייחודיות הפנימית באמצעות אפיונים חיצוניים, פיזיים. כך, עבור קראקאור, הצילום מהווה בזבוז, הוא רוח רפאים וסימן למוות: במקום להתגבר על המוות, הצילום הורג, כי הוא משמר את הגוף רק בתור גוויה. תיאור הצילום ע"י קראקאור מתאים לכל סוג של תמונה, כולל התמונה המצוירת. הציור הריאליסטי המקובל, היוצר אילוזיה של תלת-ממדיות, רומז בו זמנית ליכולתו לתפקד כחלון אל העבר וכדי לתאר דברים שקרו, כפי שהם באמת התרחשו. בדרך זאת, הוא יוצר בבואה כוזבת הנראית כאילו היא מעניקה לזיכרון את ההמשכיות שחסרה למציאות. אך זהו בדיוק המקום בו מתחיל המודרניזם באמנות, המגיע לשיאו במופשט הגיאומטרי. האמנות המודרנית מדגישה את השטיחות של התמונה כי היא מבקשת להיות הוגנת. יושרה מתבטא בכך שהתמונה מוצגת כפי שהיא – שער נעול המבדיל בין עבר להווה באופן מוחלט. החלון הנראה כאילו הוא מאפשר לראות את העבר, נסגר. הציור המודרני מוכיח בדרך הרדיקלית ביותר את אי-השקיפות שלו, הוא מוותר על רמיזות ומונע את הופעתן של אילוזיות. התמונה איננה פתח אלא מחסום. החומרה המוסרית של הציור המודרני, התביעה האתית אשר מובילה לתמטיזציה של המשטח הציורי, שאומצה בצורה יוצאת דופן ע"י קלמנט גרינברג (2), נשכחה מזמן. הפיגורטיביות חזרה במסגרת האווירה קלת הדעת של הפוסט-מודרניזם, והניתוק מן העבר הוסתר באירוניה. (המשך…)אנטגוניזם ואסתטיקת יחסים

16 ביוני, 2009 | מאת קלייר בישופ | קטגוריה: אמנות, כללי, שוטף, תיאוריה

תרגום מאנגלית: עלמה מיקולינסקי

אנטגוניזם ואסתטיקת יחסים: חלק שני
אנטגוניזם ואסתטיקת יחסים: מראי מקום

פאלה דה טוקיו

מייד עם פתיחתו בשנת 2002, הפגין הפאלה דה טוקיו (Palais de Tokyo) את שונותו מחללים אחרים המוקדשים לאמנות עכשווית שנפתחו באירופה באותה תקופה. למרות ש-4.75 מליון יורו הושקעו בהסבתו של הביתן היפני, שנבנה במקור עבור היריד העולמי של שנת 1937, ל"אתר של יצירה עכשווית" הרי שרוב התקציב נוצל לשימור (ולא לחידוש) המבנה הקיים.(1) במקום קירות לבנים ונקיים, תאורה המוצבת בדיסקרטית ורצפות עץ, נותר פנים-המבנה חשוף וללא גימור. החלטה עיצובית זו הינה חשובה מפני שהיא משקפת את האתוס האוצרותי של החלל תחת הניהול המשותף של עורך כתב העת מסמכים על אמנות והאוצר לשעבר של  CAPC Bordeaux  ניקולה בוריו (Bourriauld), ומבקר האמנות והאוצר ג'רום סאן (Sans). היחסים המאולתרים בין הפאלה דה טוקיו לסביבתו מהווים דוגמה בולטת לנטייה של מוזיאונים לאמנות עכשווית לחשוב מחדש על המודל של "הקופסה הלבנה" ולהציג במקומו עבודות דרך מודל הסטודיו או "מעבדה" ניסיונית.(2) בחירה זו חוזרת למסורת של "תערוכות אידיאולוגיות" של האוונגרד ההיסטורי: תלייתן של עבודות באופן שמבליט ומדגים את הרעיונות שעומדים מאחורי העבודות עצמן (לדוגמה, היריד הדאדאיסטי הבינלאומי מ-1920 או התערוכה הסוריאליסטית הבינלאומית מ-1938).(3)

אוצרים המקדמים את אותה פרדיגמה "מעבדתית", כמאריה לינד (Lind), האנס אולריך אובריסט (Obrist), ברברה ואן דר לינדן (Van der Linden), האו האנרו (Hanaru) וניקולה בוריו, בחרו לאמץ את אותה דרך פעולה אוצרותית כתגובה ישירה לסוג האמנות שנעשתה בשנות ה-90: יצירה עם מבנה פתוח, אינטראקטיבית ומתנגדת לסגירות; כזו שתוצריה נראים יותר כמו עבודה בתהליך מאשר אובייקטים מוגמרים וסופיים. עבודה שכזו נראית כפרשנות מוטעית אך יצירתית של תיאוריות פוסט-סטרוקטוראליות: במקום שהפרשנויות של יצירת האמנות יהיו פתוחות תמיד להערכה מחדש, עבודת האמנות עצמה נמצאת לכאורה במצב מתמיד של השתנות. ישנן בעיות רבות עם תפישה זו, כשהגדולה שבהן היא הקושי בקריאת עבודה שזהותה איננה יציבה. בעיה חשובה נוספת היא הקלות שבה ניתן לשווק את "המעבדה" כחלל של פנאי ובידור. חללים כמו הבלטיק (Baltic) בגייטסהד, הקונסטוארין (Kunstverein) במינכן והפאלה דה טוקיו משתמשים במטאפורות כמו "מעבדה", "אתר בנייה" ו"מפעל" כדי להבחין את עצמם מהבירוקרטיה המאפיינת מוזיאונים בעלי אוספים. חללי הפרויקטים של אותם מקומות יוצרים סביבם אווירה של יצירתיות והילה של אוונגרדיות. (4) ניתן לטעון בהקשר זה, כי פרויקטים המציגים עבודות בתהליך ותוכניות שהות שונות לאמנים מקדמים "כלכלה חוויתית" – אותה אסטרטגיה שיווקית שמבקשת להחליף סחורה ומתן שירותים בחוויות אישיות המבוימות ומוכתבות מראש.(5) יחד עם זאת, אין זה ברור מה בדיוק אמור הצופה להפיק  מאותה "חוויה" של יצירתיות וממיסודו של הסטודיו. (המשך…)אנטגוניזם ואסתטיקת יחסים: חלק שני

16 ביוני, 2009 | מאת קלייר בישופ | קטגוריה: אמנות, כללי, תיאוריה

תרגום מאנגלית: עלמה מיקולינסקי

אנטגוניזם ואסתטיקת יחסים: חלק ראשון
אנטגוניזם ואסתטיקת יחסים: מראי מקום

אנטגוניזם

רוזלין דויטשה טענה שהספירה הציבורית נשארת דמוקרטית רק אם ההדרות הטבעיות-לכאורה שלה נלקחות בחשבון ונפתחות לדיון: "לכן קונפליקט, חלוקה וחוסר יציבות לא הורסים את הספירה הציבורית הדמוקרטית, הם מהווים תנאים לקיומה". דויטשה מתייחסת לספרם של ארנסטו לאקלו (Laclau) ושאנטל מוף (Mouffe) הגמוניה ואסטרטגיות סוציאליסטיות: לקראת פוליטיקה רדיקלית דמוקרטית, משנת 1985. ספרם של לאקלו ומוף הוא מהראשונים שביקשו לבחון מחדש תיאוריה פוליטית שמאלנית מנקודת המבט הפוסט-סטרוקטורליסטית, מתוך ניסיון לעקוב אחר מה שהכותבים תופשים כדרך ללא מוצא במחשבה המרקסיסטית של שנות ה-70. הטקסט שלהם הוא קריאה מחדש של מרקס דרך התיאוריה ההגמונית של גרמשי (Gramsci) והתובנות של לאקאן (Lacan) לגבי הסובייקט כמפוצל ונטול מרכז. כמה מהרעיונות של לאקלו ומוף מאפשרים לנו לנתח באופן ביקורתי יותר את הטענות של בוריו לגבי הפוליטיות של אסתטיקת היחסים.

הרעיון הראשון הוא מושג האנטגוניזם. לאקלו ומוף טוענים שחברה דמוקרטית מתפקדת היא לא כזו שבה האנטגוניזם נעלם, אלא כזו שבה גבולות פוליטיים נכתבים מחדש באופן מתמיד ומובאים לידי דיון. במילים אחרות, חברה דמוקרטית היא חברה שבה יחסים בקונפליקט נשמרים, ולא נמחקים. ללא אנטגוניזם, כל מה שנותר הוא הסדר השולט, המדחיק באופן מוחלט כל דיון או ויכוח – אותם כוחות המפריעים למעשה לדמוקרטיה. חשוב לומר שהעיקרון האנטגוניסטי אינו נתפש על ידי לאקלו ומוף כקבלה פסימית של מצב פוליטי ללא פיתרון: אנטגוניזם הוא לא "הסילוק של האוטופיה מהמרחב הפוליטי". להבדיל, הכותבים מאמינים שללא אוטופיה אין כל אפשרות למדומיין רדיקלי. המשימה היא לאזן את המתח בין המדומיין האידיאלי לבין ניהול פרגמאטי של אפשרות חברתית מבלי ליפול בפח הטוטליטארי. (המשך…)פנימביקור

7 במאי, 2009 | מאת עירן דורפמן | קטגוריה: אמנות, כללי, שוטף, תיאוריה

מהן פנים? הגותו המאוחרת של עמנואל לוינס מפתחת שאלה זו תוך התרחקותה מהפנים הממשיות, מה"פרצוף", ממה שניתן לראותו בנקל, לעבר פנים אחרות: דבר-מה המסתתר בפנים בהיותן חשופות, פגיעות, עירום ועריה, ניתנות למבט אך לעולם אינן מוכלות בו בשלמותן. אלו הן פנים החורגות מהעולם השלם, הגלוי, היומיומי – עולמם של האובייקטים הסגורים, עולם שלוינס מכנה אותו עולם הכוליות. אך חריגתן של הפנים אינה חריגה זמנית ופשוטה מהיומיום, אלא חריגה אינסופית: היא מחדירה ממד של אינסוף לתוך התפיסה בעודה מסרבת לה ושוברת את צורתה.
ספרו היפה של חגי כנען, "פנימדיבור: לראות אחרת בעקבות עמנואל לוינס”, מנסה להתחקות אחר הפנים הלוינסיות תוך שהוא תוהה כבר בתחילת דבריו כיצד ניתן לתפוס את הבלתי נתפס ואם פרויקט מעין זה אינו מהווה פרדוקס. אך תהייה חזיתית זו מלווה בתהייה אחרת, סמויה וצדדית יותר, שבה לטעמי גם נעוץ כוחו של הספר: זוהי תהייה לא רק בדבר היכולת "לראות אחרת", אלא גם בדבר היכולת למלל את הראייה הזאת, להביע את הבלתי ניתן להבעה, ליצור שיח פילוסופי על דבר-מה המסרב לכל תימטיזציה, לכל עיגון מילולי שלם ויציב.

אסף עברון - תצלום מתוך הספר

אסף עברון - תצלום מתוך הספר

(המשך…)לא רק יין זול 26.2.09 – המלצות השבוע של הדס רשף

26 בפבר', 2009 | מאת הדס רשף | קטגוריה: אמנות, לא רק יין זול, מאבקים, תיאוריה

שלזינגר עולה בלהבות

שלזינגר עולה בלהבות

היום יום חמישי אבל השבוע מרכז הכובד יהיה דווקא בשבת. נסו לא לעבוד בראשון בבוקר.

מי שהולך הערב לתערוכה "דחף מאולף" (או מאומן) גלריה ברוורמן, שישים היטב עין על אורן אליאב, כי אישית אני רואה בו משהו שלא רואים הרבה בסביבתנו – ציור ראליסטי מרגש.

אני חושבת שזה ממש מגניב להציג לצד נחום גוטמן. דמיינו צייר הולנדי שמציג לצד ואן גוך או רמברנדט. תחשבו איזה כיף לאוצר שיכול לקחת את היצירות של גוטמן ולציג אותן בכל פעם בצורה חדשה, מודרנית ועכשווית, שמחייה אותן כל פעם מחדש ולא נותנת להן להתנוון. זה בדיוק מה שטלי תמיר ומעין שלף עשו והיום נוכל לראות את התוצאות במוזיאון נחום גוטמן. לצד גוטמן מציגים קבוצת "אקטיוויז'ן", רענן חרל"פ, דנה יואלי, דינה כהנא-גלר, עדה עובדיה, עמי פייצ'ביץ' ומירה צדר. (המשך…)החור בבית הפלסטיני – דניאל מן

26 בינו', 2009 | מאת ronenmen1 | קטגוריה: כללי, מאבקים, קולנוע, תיאוריה

פשיטה על בית בעזה כמחווה לאימה בקולנוע                

mann11"באחד הלילות", סיפר לי חבר על שירותו הצבאי בעזה, "קיבלנו פקודה לפשוט על בית שסומן כמטרה. אני אפילו לא זוכר מה חיפשנו בדיוק. אולי חומרי נפץ, אולי מסמכים… ניתן לנו מידע שהכניסות לבית ממולכדות. במקרים אלו יש לנו טכניקה משוכללת; להיכנס דרך הקיר, לפעור חור מספיק גדול שדרכו נוכל כולנו להשתחל פנימה במהירות ישר לתוך הסלון ומשם לחדר השינה. כל אחד יודע בדיוק מה תפקידו בזמן כזה, איך 'לדקור' את השמיכות, להפוך את השולחנות, לרכז את תכולת הארון במרכז החדר ולחפש מתחת למזרון. זה מה שעשינו. עד שכל  הבית "נקי", הפעולה לא נגמרת ורק אם לא מוצאים שום דבר בשטח יוצאים. לא מצאנו כלום. לפני שיצאנו מהבית נכנסתי לשירותים, סגרתי מאחוריי את הדלת, הורדתי את הנשק והתיישבתי. לבסוף הורדתי את המים. אני לא יודע מה גרם לי להוריד את המים אבל היום אני חושב שזה הציל אותי". (המשך…)