אביב 2021

אבו כביר

מוסף 30

גיליון מארב זה הוא תוצר של השיטוטים באבו-כביר ולא שיקוף שלהם. אין מטרתו של גיליון זה לתת מבט כולל על השכונה או לתאר את המסע שלנו בה. הוא מכיל מחשבות שונות ונקודות מבט מגוונות. במובן זה, זהו אוסף של מקטעים מאוגדים המתארים את האופן בו המקום נקרא על ידי המשתתפות השונות בקבוצה. זהו ניסיון ללמד את עצמנו תשומת לב למקומות דרכם אנחנו חולפים, ללמוד לנוע בהם ולהביט, בשכבות ובקריאות השונות שהם מזמינים. הוא אינו כולל את כל פינותיה והוא אינו מתיימר לומר עליה משהו מקיף. אין הוא אלא אסופת מבטים על מקום אחד, זר ומוכר, קרוב ורחוק. לא התערבנו, לא השארנו חותם.