חורף 2018

אנדרטה

מוסף 22

מוסף מארב זה מלווה את פתיחתה של התערוכה "נאו-אנדרטל" העוסקת באופני המפגש והיחס של אמנים עכשוויים עם הנוכחות הפיזית של אנדרטאות במרחב הציבורי בישראל ועם ההקשרים הנרטיבים שהן מבקשות לקיים.

למוסף זה מצורפים מקבצים על מוזיאון ג'סי השלם בעריכת גל לשם, ומקבץ בנושא מושג הג'סטה (מחווה) בעריכת אביטל ברק.