ג'סטה

מוסף 23

בינואר 2017 התכנסנו קבוצה של אמנים, אוצרים ואנשי רוח במסגרת פעילות המכון לנוכחות ציבורית אשר במרכז לאמנות דיגיטלית בחולון, כדי לחשוב ביחד על מושג הג'סטה (מחווה). לאורך השנה קראנו טקסטים תאורטיים, בחנו עבודות של חברי הקבוצה ואמנים אחרים וניסנו להבין את הג'סטה – כמושג, כפעולה, כמרחב פוליטי, כביטוי אמנותי וככלי תאורטי וביקורתי.