נובמבר 2019

הבלתי נראה

מוסף 27

מוסף זה יוצא יחד עם פסטיבל פרינט סקרין בחולון, ושניהם בוחנים את הבלתי-נראה בתרבות הדיגיטלית. ממבט מגובה הרחפן אפשר לראות שהמאפיין המרכזי של הבלתי-נראה המתגלה מתוך המוסף שלפנינו הוא היותו תהליך מתמשך ומורכב ולא פעולה מיידית של הסתרה.