הלאה לחלל: מסע אל החופש

הנושאים שבבסיס התערוכה ״הלאה לחלל: סיפורים חלופיים לקוסמוס״ מתמקדים בשאלות שמעסיקות את האמנים המציגים ואת האוצרת. הכותבים המשתתפים במוסף חושפים נרטיבים היסטוריים מושתקים, משרטטים היסטוריות חלופיות ותסריטים אפשריים לעתיד ומנתחים תפישות קודמות של העתיד. כך הם יוצרים קשרים בין ההווה לעבר וממלאים את החלל הריק שברקמה ההיסטורית המורכבת.