אביב 2011

אקטואליה יצירתית

מוסף 10

מוסף "אקטואליה יצירתית" משלב כתיבה ופרויקטים אינטרנטיים שהוזמנו במיוחד, המביאים בחשבון את השפעותיהן של טכנולוגיות מתקדמות על סוגיות כמו רפלקסיביות עצמית, קשיי הייצוג, תכני מדיה מתוצרת עצמית ותפקיד המצלמה באמנות ובקולנוע תיעודיים.