נובמבר 2011

על פי מקורות זרים

מוסף 11

הביטוי "על פי מקורות זרים" הוא עלה תאנה רטורי. קריצת עין מקובלת במדינות רבות, וישראל בכללן. הוא נגזרת של מצב משפטי שכל כולו עמימות – ואף על פי כן, הוא נמצא בשימוש על רקע בהירות מובהקת בכל הנוגע לענישת מי שמסיר את העלה.