יולי 2015

מוזיאוטופיה

מוסף 17

גיליון מוזיאוטופיה של כתב העת מארב מכנס שני מקבצי טקסט ווידיאו. האחד, כולל שיחות ומאמרים סביב פרויקט צילום המוזיאונים הלאומיים של איליה רבינוביץ אשר הוצגו לאחרונה במרכז לאמנות דיגיטלית. האחר, הוא תיעוד של כנס "הסנדהרין" שהתקיים במרכז בשנת 2008 ואשר עסק בקשר שבין המוזיאון למדינת הלאום.