ינואר 2023

עֲמִידוּת עֲמִידָה עֶמְדָּה

מוסף 34

גיליון זה הוא תוצר נוסף של קבוצת המחקר ״Resilience and Agility״ שפעלה לאורך שנת 2022 כחלק משיתוף פעולה בין המכון לנוכחות ציבורית במרכז לאמנות דיגיטלית, חולון ותיאטרון תמונע.  מנעד הפרשנויות של ה- Resilience and Agility כפי שמוצג בטקסטים של הגיליון הולך עם מחשבת החוסן ונגדה, מנסח ומתנגד לה, שואל שאלות על עמידות, עמידה וגיבושה של עמדה אל מול וכחלק ממציאות עכשווית מסוכסכת ולא פשוטה.