דצמבר 2021

מים

מוסף 32

גיליון זה הוא פרק נוסף בפרויקט מחקר רב תחומי ורב פנים המתקיים במרכז לאמנות דיגיטלית למעלה משנה. בהמשך לקבוצות המחקר, התערוכה ״פרשת מים״ ופרויקט האטלס לנוזליות יםתיכונית, גם גיליון זה מציע קשת רחבה של הקשרים בהם מתגלמים המים כאתר וכזיכרון, כחוק, כפרויקט לאומי, כמקור לקונפליקטים וכפתח להזדמנויות חדשות. תשוקתו העזה של האדם לשלוט במים – נוזל הנמצא בתנועה תמידית, באה לידי ביטוי בשרטוט גבולות, חפירת תעלות, חקיקת חוקים ובניית סכרים – הכל כניסיון נואש למשמע את מה שאינו ניתן למשמוע. לקסיקון המים הקטן הנוצר עבור גיליון זה נע בין העבר לעתיד, מקונפליקטים קיימים להצעות לתפיסה אחרת של תכנון, ניהול וחיים עם ולצד המים.