מניפסטים


"ואז השתרר שקט", רדי-מיד מטופל, מיכאל קסוס גדליוביץ', 2007

מניפסט תמיד יבטא חוסר נחת מהמצב הקיים.

מניפסט תמיד יבטא דחיפות.

מניפסט תמיד יכלול קריאה לפעולה.

מניפסט תמיד דורש תשומת לב לעצמו.

מניפסט הוא תמיד וגם אף-פעם לא!

רצוי ,מומלץ, וכדאי שמניפסט יהיה(*):

קצר.

החלטי.

ברור.

לא מתלבט.

מטלטל.

מקומם.

פרובוקטיבי.

מרגיז.

מעורר.

פתטי.

יהיר.

מודע.

לא מודע.

עקבי.

נאמן.

מופרז.

סותר.

פשטני.

אנארכי.

אוקסימארוני.

אסתטי.

אירוני.

אינוורסי.

אידאליסטי.

אוטופי.

אווקאטיוי.

אבסורדי.

אמוציונאלי.

אנטיתזי.

ואפוקריפי.

(*המלצה בלבד)

השינויים במארב הם הזדמנות טובה לעיסוק במניפסט. בשלב ראשון אנו מעלים מספר מניפסטים ממגוון תחומים ועולמות תחת קטגוריות שונות ושרירותיות למדי . בהמשך ניצור ארכיון 'חומרים' שלדעתנו ולדעתכם נכון לכנסם תחת ההגדרה של מניפסט.

את המניפסטים המובאים כעת ניתן לשייך (אם מתעקשים) לטריטוריות הבאות:

פוליטי | אמנותי | טכנולוגי | דתי | כלכלי | אקטיביסטי | אחר

באותה מידה ניתן לאמר שהכל "היינו אך!” והחלוקה לטריטריות/קטגוריות הינה שרירותית.

אנו מזמינים: מניפסטים, תגובות, ניתוחים, הערות ,רעיונות,יצירות על מושג המניפסט.

תיקון!!

אנו דורשים: מניפסטים, תגובות, ניתוחים, הערות ,רעיונות,יצירות על מושג המניפסט.