פתח דבר – השאלה / אודי אדלמן

השאלה "לאן?" היא בעלת משקל מיוחד בהיסטוריה היהודית ובמקורות הציונות. במהלך אלפי שנים יהודים שאלו שוב ושוב את שאלת הכיוון והמקום הבא לקיים בו חיים נאותים. שאלה זו כמעט תמיד הופיעה מתוך הכרח ודוחק למצא מקום זמני אחר. במהלך המאה התשע-עשרה וראשית המאה העשרים השאלה הפכה קונקרטית יותר ויותר וכך גם התשובות עליה. עליית מדינת הלאום תפסה גם את דמיונם של יהודים רבים ופתחה את האפשרות לדמיין טריטוריה בה יהודים לא רק יחיו אלא גם ינהלו חיים אוטונומיים. הצעות שונות קודמו על ידי בודדים וקבוצות, ונחלו הצלחות רגעיות כמו גם כישלונות מהדהדים. מול סבך הצעות זה, הקמת מדינת ישראל לוותה בניסיון עיקש לסגור את השאלה ולקבוע לה מענה יחיד ומוחלט – לכאן!. ניסיון אשר ביקש להשכיח את הפוטנציאל ומרחב האפשרויות שהיה פתוח עד לא מכבר.

גיליון זה של מארב יוצא מהנתיב ההיסטורי והסיפור הנשכח של הטריטוריאליסטים וקבוצות אחרות אשר ביקשו להציע פתרונות שונים ומרובים לשאלה היהודית. הוא עובר דרך האופנים בהם מדינת ישראל משכיחה את הנרטיבים הללו ומייצרת עצמה כמולדת, וחוזר לדמיון דרך האפשרויות המפותחות על ידי אמנים, ודרך המחשבה על קיום מדיני אחר במקום ובזמן הזה. המסלול מ"ההיסטורי" ל"דמיוני" אינו נתיב פשוט וברור לתנועה, המעבר מהמטען שמייצר האחד לחופש הפוטנציאלי של האחר אינו מובחן כל כך. הסיפור ההיסטורי היה שומם מבלי הדמיון שהתאפשר לפני עשרות שנים, ואילו הדמיון של היום לא יכול עוד להתנתק מההיסטוריה הקונקרטית של המקום הזה ושל חיינו כאן.

גיליון מארב בנושא "השאלה היהודית בהיסטוריה והקיום היהודי בזמן הזה" רואה אור יחד עם התערוכה "לאן?". התערוכה תוצג במרכז הישראלי לאמנות דיגיטלית בין התאריכים 28/4/2012 – 14/7/2012.

עורך: אודי אדלמן

אוצרים: אייל דנון, רן קסמי אילן, אודי אדלמן