עזרא אוריון בעבודה / אברהם חי

דימוי הכותרת מתוך: "מול האנפורנה" צילום: אברהם חי

עזרא אוריון בעבודה. צילום: אברהם חי

הקמת "סולמות בחולות ניצנה", 1983. צילום: אברהם חי

הקמת "סולמות בחולות ניצנה", 1983. צילום: אברהם חי

עזרא אוריון בעבודה. צילום: אברהם חי

עזרא אוריון ומודל שדה הפסלים. צילום: אברהם חי

מודל "שדה הפסלים". צילום: אברהם חי