"האבקה היא רק דוגמה אחת לסימביוזה מורכבת העומדת בבסיס כל התרומות הרבות שאינן מבוססות על סחר חליפין בשוק"

יאן מוליה בוטאן, "הדבורה והכלכלן" (2010)

השפעות חיצוניות הן תוצרי הלוואי של משתמשוּת. כלכלנים מגדירים השפעות חיצוניות כרווחים או העלויות הלא-מכוונות או העקיפות הנוצרות כתוצאה מפעילות או עסקה נתונה. גשם חומצי, למשל, נחשב להשפעה חיצונית שלילית של שימוש בתחנות כוח המונעות בפחם. כשמחשבים את הערך החברתי הכולל של ייצור האנרגיה מסוג זה, חייבים לחשב את התועלות הרצויות ואת ההשפעות החיצוניות השליליות של להיות מוקפים ביערות מתים וכן הלאה. דוגמה קלאסית אחת להשפעה חיצונית חיובית היא דבוראות. דבוראים מגדלים דבורים בעיקר בשביל הדבש שלהן, שהוא רק בגדר תרומה צנועה לכלכלה הכללית. אפקט הגלישה [spillover effect] או השפעה חיצונית חיובית של הפעילות היא ההאבקה של גידולים סמוכים על ידי הדבורים (כ-80% מכלל הגידולים מואבקים כך), מה שיוצר ערך לא-מכומת שהוא גדול ללא שיעור מן הערך של הדבש הנרדה. ההשלכות לגבי משתמשוּת הן עצומות.

מתנגדי המשתמשוּת מצביעים תמיד על ההשפעות השליליות שלה. מצדדי הבעלות מלינים על כך שאינם יכולים להפיק רווח מן ההשפעות החיצוניות החיוביות של פעילויותיהם, שהמשתמשים נהנים מהן ללא תשלום. למעשה, משתמשוּת דומה להאבקה – משתמשים הם כמו דבורים, כביכול, והם מייצרים השפעות חיצוניות שלא ניתן לכמת. כפי שטען יאן מוליה בוטאן (באורח אופטימיסטי למדי) בספרו "הדבורה והכלכלן", ייתכן שאנחנו נמצאים עכשיו בעיצומו של מעבר מ"כלכלת חליפין וייצור אל כלכלה של האבקה ותרומה" – כלומר, כלכלה של משתמשוּת.

לקראת לקסיקון של משתמשות | מאת סטיבן רייט | עברית: עומר קריגר | (Externalities (positive and negative

למושג הבא>>