"כשדוחקים אותן לגבולותיהן האידיאליים, הפרוצדורות והתחבולות של משתמשים מרכיבות את הרשת של אנטי-דיסציפלינה…"

מישל דה-סרטו, "הפרקטיקה של חיי היומיום" (1980)

יוזולוגיה היא מדע נייד ומקורב, המוקדש למחקר של שימושים ואופנים של משתמשוּת. מגמות עכשוויות במחקר יוזולוגי נוטות להתמקד ספציפית במה שניתן לכנות "הרב-משמעות הטקטית של השימושים". יש בכך משום אזכור ברור להתנסחותו המפורסמת של מישל פוקו בעניין ה"רב-משמעות הטקטית של השיח", שם הוא מדגיש את המשחק המורכב והבלתי-יציב שבו "השיח יכול להיות בעת ובעונה אחת מכשיר ותוצאה של כוח, אבל גם מכשול, מחסום, הפרעה ונקודת פתיחה לאסטרטגיה מתנגדת." בחינה – וליווי – של משתמשוּת בפעולה מאפשרות ליוזולוגיה להיות קשובה לרב-המשמעות המכוננת הזו. המשתמשוּת נותנת שם למה שמממש את התפקוד של מקום, מבנה או יוזמה, ובאותה תנועה ממש גם מתנגד לאותו תפקוד. מבחינתה של המשתמשוּת מדובר בכפילות מכוננת, ובשל כך היא מושא לתשומת לב יוזולוגית מיוחדת. אלא שהיוזולוגיה היא שדה גורף הרבה יותר של חקירה חוץ-תחומית, והיא חובקת הכול, החל בהיסטוריה של הדרכים והאמצעים של השימוש וכלה בתנאי האפשרות של המשתמשוּת כפי שהוצגו בתיאוריות שונות של פרקטיקה.

לקראת לקסיקון של משתמשות | מאת סטיבן רייט | עברית: עומר קריגר | Usology

 למושג הבא>>