"שאיפה אקטיבית אל הלא-כלום"

מוטו המיטקי (ברית המועצות, שנות השמונים)

המשתמשוּת מתאפיינת באימפרפורמטיביות הרדיקלית שלה. היא חומקת מן הלכידה הפרפורמטיבית. לבצע משתמשוּת פירושו להפוך אותה למופע ראווה – כלומר, לשלול אותה, להפוך אותה לדבר אחר. אימפרפורמטיביות אינה האופק של המשתמשוּת, אלא שיטת הביצוע שלה [מודוס אופרנדי].


לקראת לקסיקון של משתמשות | מאת סטיבן רייט | תרגום עומר קריגר | Imperformativity

למושג הבא>>