"ממש כשם שהקורא יכול לעשות ספר חדש דרך קריאה […] המשתמש יכול לעשות בניין חדש דרך שימוש"

ג׳ונתן היל, "פעולות של אדריכלות: אדריכלים ומשתמשים יצירתיים" (2003)

אנחנו גרים בבניינים מושגיים. הם מגינים עלינו ומגבילים אותנו, עם הסכמתנו ובלעדיה, גם כשאנחנו תחת כיפת השמים. האדריכלות של הבניינים המורכבים והבלתי-נראים הללו מבוססת על לבנים מושגיות מבניינים קודמים, שנעשה בהן שימוש מחודש. אף שרק לעתים נדירות אפשר להצביע על האדריכל של כל בניין מושגי נתון, בהיותנו המשתמשים שלהם כולנו נעשים במובן מסוים לאדריכלים-שותפים שלהם. אנחנו משתמשים בהם למטרותינו שלנו, שכן ללא משתמשים הם רק קליפות ריקות; עם הזמן החלו הבניינים הללו סובלים מהשפעת הבלאי של המשתמשוּת, ובסופו של דבר הם כבר אינם יכולים להכיל עוד את השימושים שלמטרתם הוקמו. בכך שהם מונעים תכליוֹת, הם מזמינים שיתכוּל: עם קצת עזרה מציבור המשתמשים שלהם, הם בהכרח עוברים שינוי: פה תוספת בנייה, שם מנהרה ודלת סתרים. אבל לא לעולם חוסן. יש רגע שבו המשתמשים הורסים אותם ומקימים חדשים תחתם. למותר לציין שהאדריכלות המושגית של הבניינים הללו קובעת במידה רבה את האדריכלות הפיזית של כל מוסדות החברה. בניינים מושגיים רבים של המודרנה – ובכללם צפייה, מחברוּת, התפקוד האסתטי של האמנות, מדינת הלאום ויצרנות –מראים סימני שחיקה מובהקים, וצריכים להיהרס כדי שמרכיביהם יוכלו לשמש למטרות חדשות.

לקראת לקסיקון של משתמשות | מאת סטיבן רייט | עברית: עומר קריגר | conceptual edifices

למושג הבא>>