"תמיד מעורב, ועם זאת חמקמק"

מוריס בלנשו, "השיחה האינסופית" (1969)

מה קורה כאשר האמנות עוזבת את הטריטוריה "שלה"? כשהיא נעה אל סיטואציות של שיתוף פעולה בטריטוריות אחרות? כשהיא מהגרת דרומה, במובן חברתי ואפיסטמי כאחד? לעתים קרובות מדי, אנחנו נוטים להקדיש תשומת לב למה שאמנות עושה כשהיא מגיעה לטריטוריה חדשה כלשהי שהיא מקשטת – וזאת, במקום לחשוב על מה שקורה למקום שהאמנות השאירה מאחור. אלא שהעיסוק בגורלו של נמל המוצא של האמנות אינו חשוב פחות מן העיסוק ביעד שלה. האם עצם ההיעדר, המזדקר לעין לא פעם, אינו פותח מעין ריק בלתי-נראה אשר מטריד את התרבות כשם שהוואקום מטריד את הטבע? זו פעולתה של ההדדיות החוץטריטוריאלית, מונח הרותם הברות רבות מדי כדי לתאר את האופן שבו – בעוזבה את הטריטוריה שלה לטובת טריטוריה אחרת, בהיעשותה לפרקטיקה בקנה מידה של 1:1 – האמנות מפנה, במחווה של הדדיות, מרחב שפרקטיקות חברתיות אחרות יכולות להשתמש בו. המרחב הזה וכל הכרוך בו, שהיו שמורים עד כה לאמנות אך לפתע נעשו זמינים לצורות אחרות של עשייה, הוא לעתים קרובות משאב נחשק ביותר ושימושי לעושים מתחומים אחרים – אולי אותם תחומים שאליהם היגרה האמנות ואשר משָתכלים את המרחב הפנוי שהאמנות השאירה, לשימושם שלהם.

קל לראות מה יפתה את האמנות להגר דרומה, להשתחרר מכבלי העגינה שלה ולעשות את דרכה אל הצללים של כלכלת תשומת-הלב; להיפרד מן האוטונומיה לטובת החברתי; להחליף עבודות אמנות בפרקטיקות: התשוקה לקנות אחיזה בתחום החברתי ולא למצוא את עצמה מתקבלת שוב ושוב, בזלזול, כ"רק אמנות". אלא שהמרחב שהאמנות מותירה מאחור הוא רב-פנים, וההחלפה עשויה להיות מתגמלת לשני הצדדים. הדדיות חוץ-טריטוריאלית, אם כן, מתבססת על אמנות המפנה את השטח שהקנו לה המוסכמות בעולם האמנות, ומותירה אותו זמין לפעילויות אחרות במחווה של הדדיות, בעוד היא מבססת את פעילותה בתחום אחר. זוהי אמנות ללא טריטוריה, שפועלת במרחב הבין-אישי של עבודה משותפת. אלא שלמעשה, ה"מרחב" הזה אינו מרחב כלל וכלל, ואולי רק במובן המטאפורי; נראה שיהיה מדויק יותר לדבר על "זמן" של עבודה משותפת והתערבות – הזמן של התכלית המשותפת אך ההטרוגנית. אבל המודל הגיאוגרפי, עם הקרטוגרפיה של טריטוריות החופפות חלקית, מספק תמונה מוחשית יותר של מה שהעושים של החוץ-טריטוריאליות ההדדית מחפשים באמת. ניידות מכוננת. מעורבות חמקמקה.

לקראת לקסיקון של משתמשות | מאת סטיבן רייט | עברית: עומר קריגר | Extraterritorial reciprocity

למושג הבא>>