הרצאה: דיור חברתי ככלי למניעת דחיקה עקב ג'נטריפיקציה / סבסטיאן וולרשטיין

ג'נטריפיקציה משפיעה על שכנות באופנים שונים אך ככלל גורמת לעלייה במחירי הדיור. מחירים גבוהים יותר יוצרים רווח עבור תושבים ומשקיעים המחזיקים דירות בבעלותם, אך מהוויים איום עבור שוכרים ותושבים בעלי הכנסה בינונית ונמוכה. ההרצאה תתמקד בשאלה האם וכיצד דיור חברתי- דיור ציבורי ודיור בהישג יד, יכול לשמש פתרון למניעת דחיקה של אוכלוסיות מוחלשות עקב ג'נטריפיקציה.

סבסטיאן וולרשטיין הוא מנהל מרכז הגר למחקר ופיתוח מדיניות דיור חברתי, הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב