הארכיון והאוסף

בתערוכה מוצגים חומרים מארכיון אדריכלות ישראל, מעזבונות ומאוספים אישיים. חומרים אלה מציגים התייחסויות שונות ומבטים שונים ביחס לאנדרטאות בישראל.

חומרי הארכיון מזמינים אותנו במיוחד לבחינה צורנית של אנדרטאות קיימות ומתוכננות בעלות מראה "שלא מהעולם הזה", קרי, אנדרטאות הנראות כמו חלליות ואתרי נחיתה פוטוריסטיים. מראה זה אינו מקרי, וקשור בזרות המרחבית שאנדרטאות אמורות לייצר ובאופן שבו הן מבקשות לחרג מן הסדר היומיומי. בין הדוגמאות מוצג רישום של אנדרטה לנעדרי הצוללת אח"י דקר, המוצבת בהר הרצל בירושלים, בתכנונו של דוד אנטול ברוצקוס (1969).

לצד חומרי הארכיון מוצג אוסף חומרי הממורביליה – גלויות ובולים, סיכות, פסלונים, מחזיקי מפתחות, פוסטרים ומטבעות – המשכפלים אנדרטה ספציפית במידות ביתיות כמעין אובייקט אישי, מזכרות מאתרי זיכרון. בחינת החומרים הללו דוחקת בנו לתהות איזה יחס מקיימים פריטים כאלה עם האנדרטה המקורית, ומה משמעותם.