מפות היסטוריות של יפו

Plan of Jaffa – S.I.C.A.M, F. Palmer 
1923
הספרייה הלאומית, אוסף המפות ע"ש ערן לאור, והאוניברסיטה העברית, פרויקט ערים הסטוריות.


Palestine Exploration Fund map
1918-1917
הספרייה הלאומית, אוסף המפות ע"ש ערן לאור.


Jaffa town planning area – survey of Palestine
1945
הספרייה הלאומית, אוסף המפות ע"ש ערן לאור.


Map of coast of Palestine north and south of Jaffa by Jacotin
1799
הספרייה הלאומית, אוסף המפות ע"ש ערן לאור.


Map of Jaffa and its Environs by Theodor Sandel

1878-9
הספרייה הלאומית, אוסף המפות ע"ש ערן לאור.