מרץ 2019

החייאה

מוסף 25

גיליון מארב זה הוא המשך ישיר של התערוכה "שובו של…" שהוצגה במרכז לאמנות דיגיטלית בחודשים דצמבר 2018 וינואר 2019, ועסקה באנימציה כאפשרות פעולה בעולם האמנות העכשווי. כבעבר, הגיליון מאפשר דיון נוסף בנושאי התערוכה ומהווה הרחבה שלהם למחוזות נוספים אשר לאו דווקא מטופלים בה.