אוקטובר 20

העשור השני - חלק 1

מוסף 29

לקראת ציון עשרים השנים הראשונות למרכז, אנחנו מבקשים להסתכל לאחור וקדימה. לחשוב על ההשתנות של המרכז לאורך השנים, על הקווים המאפיינים אותו ועל האפשרויות לעתיד לבוא. במסגרת כתב העת מארב, הזמנו כותבים, אמנים, אוצרים, ושותפים לחשוב על המרכז ועל המשמעות של מוסדות אמנות בזמן הזה.