מאי 2017

לקראת לקסיקון של משתמשות

מוסף 20

מאת: סטיבן רייט
תרגום ועריכת הגיליון: עומר קריגר

׳לקראת לקסיקון של משתמשות׳ הוא חיבור משפיע בתיאוריה של האמנות בת-זמננו. הוא נכתב באנגלית על ידי סטיבן רייט, תיאורטיקן של פרקטיקה המתגורר בפריס ובקנדה, והתפרסם בשנת 2013 בהוצאת מוזיאון ואן אבה באיינדהובן, הולנד. בקיץ תשע״ו התחלתי לתרגם את החיבור המוגש לכם כאן.