לשהות עם השאלה

מוסף 33

גליון מארב זה הוא המשך ישיר של התערוכה לשהות עם השאלה שהוצגה במרכז לאמנות דיגיטלית, התערוכה עסקה באפשרות לחיות בתוך הלא נודע, לחיות עם השאלה ולא לנסות לפתור, לעקוף או לנצח אותה.