מהנעשה במרכז

במדור ״מהנעשה במרכז״ יוצגו שיחות בין אנשי המרכז ובינם לבין אמנים ואמניות שפועלים בו על הפרויקטים השונים. מטרת המדור לייצר שיחה וחיבור בין תיפקודו של מוסד האמנות ותפקידו אל מול שדה האמנות וקהילת המשתמשים בו.