מאי 2013

זמן/התנגדות

מוסף 14

האופן שבו אנחנו חווים את הזמן יכול לספר לנו הרבה על החברה שאנחנו חיים בה, כמו גם על מיקומינו החברתי, הכלכלי והפוליטי בתוך החברה. היומיום הוא המקום בו חווית הזמן מתממשת. לכן, הוא גם המקום ממנו יכולה לצמוח התנגדות למשטרי הזמן הנכפים עלינו