אוקטובר 2013

היסטוריה וכתיבתה

מוסף 15

מוסף "היסטוריה וכתיבתה" רואה אור יחד עם התערוכה "היסטוריות", המוצגת במרכז הישראלי לאמנות דיגיטלית בין התאריכים 5/10/13 – 25/1/14.