קיץ 2019

מכונות זכרון

מוסף 26

גיליון ראשון (!) זה של מארב סאונד עוסק בפואטיקה של הזיכרון הצלילי. האסופה כוללת מאמרים מאת גיא דוביוס, תום סולוביציק ומעיין צדקה, יצירה מאת המלחינה האמריקאית אנאה לוקווד, כמו גם תרגום לעברית למסה ״קול ראשוני״ מאת ריינר מריה רילקה.