אביב 2012

לאן?

מוסף 12

השאלה "לאן?" היא בעלת משקל מיוחד בהיסטוריה היהודית ובמקורות הציונות וזכתה לתשובות רבות שנשכחו עם השנים. גיליון זה של מארב בנושא "השאלה היהודית בהיסטוריה והקיום היהודי בזמן הזה" רואה אור יחד עם התערוכה "לאן?".