הצעות לאנדרטת השואה ותקומת ישראל, תל אביב | פנחס עשת, צבי אלדובי

בשנת 1972 התקיימה תחרות סגורה לעיצוב אנדרטה לשואה ולתקומת ישראל להקמה בכיכר מלכי ישראל (כיכר רבין כיום) בתל-אביב. בין ההצעות שהוגשו היו הצעה של פנחס עשת והצעה של צבי אלדובי. שתי ההצעות היו שונות מאוד זו מזו בצורתן ובכוונתן. ההצעה של יגאל תומרקין נבחרה בסופו של דבר, לא בלי חילוקי דעות, ומומשה כמה שנים מאוחר יותר. הדימויים והטקסטים ההיסטוריים מזמינים אותנו לדמיין איזו חוויה סביבתית שונה היו מייצרות האפשרויות שלא ממומשו.