גבעת התחמושת | בנימין אידלסון וגרשון ציפור

מחומרי ארכיון אדריכלות ישראל

האנדרטה בגבעת התחמושת, שהוקמה בשנת 1975 בתכנון אידלסון וציפר, היא דוגמה מוקדמת לשינוי בתפישה המרחבית של היחס בין האנדרטה לבין הציבור הפוקד אותה. אנדרטאות מוקדמות יצרו יחס של עמידה לנוכח האנדרטה, מול התנשאותה, ואילו ההיגיון החדש מייצר מצב שבו האנדרטה מכילה את הקהל, עוטפת אותו ומחברת אותו דרכה. דוגמאות נוספות לכך ניתן למצוא במובן מסוים גם באנדרטה לנעדרי הצוללת אח"י דקר של בורצקוס (1969) ובאנדרטת הנגב של דני קרוון (1968).