ללא כותרת (סדרה R) | אסף עברון

יחידת חומה ניצבת בסביבה מדברית, על הדרך לירוחם. נשכחת, בלתי מזוהה, אינה חוצצת בין דבר לדבר. הנוכחות המזדמנת שלה מתגלה כהופעה שלא מהמקום הזה. זהו אובייקט המזכיר במידותיו ובפרופורציות שלו את המונולית המופיע ב"אודיסיאה בחלל" של סטנלי קובריק. בסרט מדובר בעצם בלתי מזוהה ובלתי חדיר, ספק המקור והמובן של הקיום בכלל. הזרות והחריגות הזו מעלות על הדעת את האופנים שבהם אנדרטה מונחת במרחב הציבורי ותובעת את חריגותה.

המבט הצילומי והסיבוב מסביב לאובייקט הבלתי חדיר מחדדים את הדמיון. בכל תצלום התערב עברון בפלטת צבעי האובייקט שאמור היה להתחבר לנוף המדברי, מהלך המדגיש את חוסר האפשרות להשתלבותו במרחב זה.

http://www.assafevron.com/index.php?/projects/untitled-series-r/

צילום: תום בוקשטיין