סדרה לאנדרטאות נשכחות

קונספט: אודי אדלמן | עיצוב: גיא שגיא | הדפסה והפקה: אוריאל הר טוב

פוסטרים המציינים מחדש שלוש מן האנדרטאות המודרניות המוקדמות ביותר שנבנו במרחב הארץ-ישראלי, בדומה לכרזות המציינות את הקמתו של אתר לאומי או טקס המתקיים בצלו. האנדרטאות בסדרה ניסו להגדיר יחס אחר למרחב הארץ-ישראלי. אחת היא אנדרטה לזכר החיילים הצרפתים של נפוליאון, שהוקמה בחיפה בתחילת המאה ה-19; אחרת היא אנדרטת מסילת הרכבת החיג'אזית, שהוקמה בחיפה בשנת 1905 לכבוד סולטן האימפריה העותמאנית ה-34 ;

והשלישית היא אנדרטה לזכר כובשי ירושלים הבריטים וגנרל אלנבי, שהוקמה בירושלים בשנת 1920. שלושתן מציעות היגיון אימפריאלי המחבר את המרחב המקומי למרחבים אחרים ולהתפרשות האימפריות בטרם אביב העמים וההתעוררות הלאומית שהובילה ליצירת האנדרטאות הציוניות המוכרות לנו.